Dalby

Ytterligare information

V 142/05 vit
4W LED 3000k 360lm
H 4 cm B 2,5 cm L 28 cm

V 143/05 vit
9W LED 3000k 810lm
H 4 cm B 2,5 cm L 54 cm.

V 144/05 vit
13W LED 3000k 1170lm
H 4 cm B 2,5 cm L 84 cm.

3-stegs dimmer, går att seriekoppla.