Vallmo

Ytterligare information

SK 518/09 beige Ø 13 cm H 11 cm Klämfäste kron/klot
SK 519/09 beige Ø 19 cm H 13 cm Klämfäste klot
SK 520/09 beige Ø 22 cm H 16 cm Klämfäste klot
SK 521/09 beige Ø 28 cm H 18 cm Helgängad E-27
SK 522/09 beige Ø 31 cm H 20 cm Helgängad E-27
SK 523/09 beige Ø 40 cm H 27 cm Helgängad E-27