Förlängningsarm Långe Jan

Ytterligare information

5003: Med rund lamppropp mot tak och armatur
5004: Med DCL kontakt mot tak, öppna kablar mot armatur
Jordad, S-märkt, max 2,5 kg
L 53 cm Fullt utdragen 93 cm
Provad med 5-faldig säkerhet;
5×2,5kg=12,5kg