Kachering

Ytterligare information

40×43 mm, urstansad för brytare