Lamphållare

Ytterligare information

Helgängad E-27 skärmring